Welkom bij

Huisartsenpraktijk Voskenslaan

Medisch centrum aan het station Gent-Sint-Pieters

Dr. Boone Bruno is afwezig van maandag 01/07/2024 t.e.m vrijdag 19/07/2024.

ons bereiken

Voskenslaan 40a

Onze praktijk is gelegen in de Voskenslaan 40a. Vlak achter het station Gent-Sint-Pieters

 • 10 parkeerplaatsen beschikbaar
 • Fietsenstalling
 • Bereikbaar met de tram, bus en trein
makkelijk met de tram, bus en trein

Tram T1 – Flanders Expo

Tram T1 

Halte Hogeschool Gent

Halte Gent- Sint- Pieters

Bus 48, 49, 50, 70, 71, 76, 77, 78, 481, 491, 716

Halte Hogeschool Gent

Halte Gent-  Sint- Pieters

afspraken

Via telefoon of online

Afspraken kunnen telefonisch of via de online agenda ingepland worden.

praktische info

Consultaties

Een afspraak maakt u online via doctena.be of telefonisch naar het secretariaat 09 222 09 09.

Consultaties gaan door van 8u tot 11u en van 15u tot 19u.

Gelieve steeds uw identiteitskaart, kids-ID of ISI-plus kaart mee te brengen. Zoniet kunnen we uw medisch dossier niet raadplegen en zijn we verplicht het volledige tarief aan te rekenen. Daarom zal u worden gevraagd uw globaal medisch dossier bij ons te laten registreren. Dit is gratis en zo geniet u van een hogere terugbetaling en wordt uw dossier door ons opgevolgd. Klik hier voor meer info.

Maak telkens maar 1 afspraak per patiënt. Er wordt 15 min per patiënt voorzien. Gelieve dit te respecteren. 

Bij laattijdige aankomst of indien u niet aanwezig kan zijn, gelieve ons tijdig te verwittigen en uw afspraak te annuleren. Zo kunnen we tijd maken voor andere wachtende patiënten.

Annulatie kan tot 24u voorafgaand aan de afspraak.

Voorlopig is er nog geen patiëntenstop.

Indien er 3x zonder verwittigen een afspraak niet nagekomen wordt, geldt er een patiëntenstop.

De laatste woensdag van de maand, tijdens de ochtend, voorziet Dr. Sprengers extra consultaties voor bloedafnames.

Huisbezoeken kunnen uitzonderlijk aangevraagd worden indien een consultatie op de praktijk onmogelijk is. Hiervoor dient u voor 10u te bellen naar het secretariaat. Online is dit niet mogelijk.

Voor uw voorschriften en attesten wordt steeds een consultatie gepland. Deze kunnen dus voortaan niet telefonisch of via e-mail aangevraagd worden.

Tijdens de consultatie wordt nagegaan of de dosis nog correct is, of er bijwerkingen optreden, of de medicatie moet aangepast worden en of deze nog wel nodig is. De arts zal voldoende voorschriften opmaken zodat u verder kan tot uw volgende controle consultatie.

Alle artsen zijn geconventioneerd. Alle (correct verzekerde) patiënten betalen enkel het remgeld, zo trachten we een laagdrempelige zorg te garanderen. De tarieven zijn te raadplegen via het RIZIV (klik hier voor meer info).

Betalen kan cash of met bankkaart.

Een HAIO (HuisArts In Opleiding) is een afgestudeerd arts die zich na 6 jaar basisopleiding, gedurende 3 jaar verder specialiseert in de huisartsgeneeskunde. De HAIO leert al doende in een erkende opleidingspraktijk met een praktijkopleider als supervisor. In onze praktijk werken Dr. Sprengers en Dr. Boone als praktijkopleider erkend door het Interuniversitair Centrum voor Huisartsenopleiding (ICHO) en de erkenningscommissie voor huisartsen van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. De HAIO voert alle taken (raadplegingen, huisbezoeken en wachtdiensten) zelfstandig als huisarts uit. Hij/zij werkt onder de verantwoordelijkheid van de opleidende arts. Dit betekent dat de HAIO regelmatig overlegt met uw huisarts en hij op elk moment iemand van de vaste huisartsen kan bereiken voor overleg.

Gelieve u steeds aan te melden aan het secretariaat. Wij kunnen de arts dan op de hoogte brengen van uw aanwezigheid.

Breng steeds uw ID-kaart, Kids-ID of ISI-plus kaart mee. Zo blijven we in het bezit van de juiste gegevens voor uw dossier en terugbetalingen.

Er dient voor elke patiënt een afspraak gemaakt te worden. Voorschriften voor niet aanwezige patiënten kunnen niet opgemaakt worden.

Er kan telkens maar voor 1 patiënt een consultatie gemaakt worden.

Ons secretariaat is dagelijks geopend van 8u tot 12.45u en van 15u tot 19u.

Door ziekte en verlof kunnen deze uren afwijken. Hiervoor vragen we u uw begrip.

Buiten de openingsuren van de praktijk en in de weekends kan u de huisarts van wacht bellen op het nummer: 1733

Doven en slechthorenden: 8665 (SMS: ‘wachtdienst Gent’ + naam, adres)

Of het noodnummer: 112

Wachtpost AZ Sint-Lucas GentWachtpost UZ Gent
Groenebriel 1, 9000 GentC. Heymanslaan 10, 9000 Gent

Websites:

Telefoonnummers:

 • Huisarts van wacht: 1733
 • Noodnummer politie/brand/medische hulp: 112
 • Anti-gifcentrum: 070/245 245
 • Zelfmoordlijn: 1813
 • Brandwondencentrum: 02/268 62
 • Tandarts van wacht: 0903/399 69


Anti-gifcentrum: 070/245 245
Zelfmoordlijn: 1813
Brandwondencentrum: 02/268 62
Tandarts van wacht: 0903/399 69

Onze groepspraktijk is erkend door de afdeling Huisgeneeskunde van de Faculteit Geneeskunde van de K.U. Leuven om een stagiair(e) op te leiden.

Deze stagiair(e) heeft het grootste deel van de theoretische opleiding beëindigd en liep ook reeds één jaar stage in het ziekenhuis en bij een huisarts.

Hij/zij doet samen met ons de consultaties en vergezelt ons op huisbezoeken. Hij/zij voert bepaalde taken zelfstandig uit. Dit gebeurt echter steeds onder toezicht en verantwoordelijkheid van de arts. Zoals alle beoefenaars van de geneeskunde is de stagiair(e) gebonden aan het beroepsgeheim.

Misschien voelt u zich geremd en bent u inderdaad gewoon uw arts onder vier ogen te spreken. Bedenk dan dat de samenspraak tussen de stagiair(e) en de arts voor de benadering van uw probleem een meerwaarde kan brengen: ondervinding en nieuwe kennis vullen elkaar aan.

Wanneer u deze stagiair(e) aanvaardt, bewijst u hem/haar een grote dienst.

Wenst u ons toch alleen te ontmoeten, vraag het gerust. De stagiair(e) zal daar alle begrip voor hebben.

ontmoet onze dokters

Het team

In de huisartsenpraktijk beschikken we over 3 huisartsen, waaronder een HAIO. 

De huisartsen worden in ons medisch centrum bijgestaan door een team van secretaressen, psychologen ‘Psyvoskenslaan’ en een thuisverplegingsgroep ‘Golden Care’s‘.

Dr. Chris Sprengers

Huisarts

 • Academisch stagemeester KUL
 • Praktijkopleider ICHO
 • Geneesheer-hygiënist
 • Cyriax opleiding

Dr. Bruno Boone

Huisarts

 • Stagemeester UG
 • Staco stagecoördinator

Dr. Gilles Bruynooghe

HAIO

Ons medisch centrum wordt ondersteund door

Secretariaat
 • Ariane
 • Sharon
 • Gwendoline
Psychologen
 • Gert Torck: 0498 59 01 73
 • Britt Van de Velde: 0493 44 40 28
 • Naar site
 • Filip Baisier: 0486 02 36 98
 • Ineke De Scheemaeker: 0474 63 72 14
Thuisverpleegkundigen

Contacteer Ons